Bankgeheimen in Sint-Oedenrode

De verhalen achter de toponiemenbanken in Sint-Oedenrode

Sint-Odaberg

De naam van de gemeente Sint-Oedenrode is te herleiden tot de legende over een dochter van een Schotse koning. In haar meisjesjaren was deze dochter, Oda geheten, blind geworden.

Volgens het verhaal zou ze na een bezoek aan het graf van Sint-Lambertus te Luik van haar blindheid genezen zijn. Zij besloot haar leven in dienst te stellen van God en een teruggetrokken bestaan te leiden. Haar geboorte- en sterfjaar zijn niet bekend, maar ze zou geleefd hebben in het begin van de achtste eeuw.

Volgens de legende kreeg zij op haar zwerftocht door Texandrië (de naam van dit gebied in middeleeuwse teksten) van een edele dame een plaats toegewezen waar ze een hut mocht bouwen. Daartoe werd bos gerooid. Daar komt de naam “Rode” vandaan. Sint-Oda zou gewoond hebben op een heuvel aan de Dommel. Deze Vresselse heuvel staat vanouds bekend als de Odaberg. Later zou ze zich gevestigd hebben in wat nu het centrum van Sint-Oedenrode is.

zie documentaire

Van Sint-Odaberg naar De Neep Hool


Natuurpoort de Vresselse Hut

Natuurpoort de Vresselse Hut is hét startpunt voor een prachtige wandel- of fietstocht in het schilderachtige Dommeldal of het rustieke groen van het Vresselse Bos. De mountainbikeroute rondom de Vresselse Hut is een begrip in de regio en rondom de vennen in het Vresselse Bos is het prachtig wandelen.

Lees meer >>

Het Vresselse Bos

Het Vresselse Bos is genoemd naar het nabijgelegen buurtschap Vressel. Het is een 241 ha groot ontginningsbos van grove den uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Binnen het gebied liggen twee belangrijke vennencomplexen: De Hazeputten en de Oude Putten.

Lees meer >>


Beemd en hooi

Een beemd is een laag gelegen grasland in een beekdal en staat regelmatig onder water. Vaak wordt dit grasland gebruikt als hooiland. Hooi bestaat hoofdzakelijk uit gedroogd gras, maar er zitten ook andere planten in die tussen het gras groeien. Hooi wordt gebruikt als voedsel voor het vee tijdens de winter of in droge perioden als er weinig grasgroei is.


Ecologisch knooppunt Sint-Oedenrode

Een ecologische verbindingszone (EZC) verbindt natuurgebieden met elkaar zodat planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden en daardoor meer overlevingskansen hebben. Wanneer verschillende EZC's bij elkaar komen, dan spreken we van een ecologisch knooppunt. De verscheidenheid aan plant- en diersoorten is daar vaak erg groot.