Bankgeheimen in Sint-Oedenrode

De verhalen achter de toponiemenbanken in Sint-Oedenrode


Onderweg van de Hooge Noel naar Die Berch

De Hooge Noel

Dit stroomopwaarts van de Dommel gelegen gebied maakte in de zestiende eeuw deel uit van een van de grootste hoeven van de Vrijheid Sint-Oedenrode. Dit landgoed was leenroerig aan de hertog van Brabant en droeg als vroegst bekende benaming 'ten Nole'.

De laaggelegen beemden grenzend aan het centrum van Sint-Oedenrode maken deel uit van dit goed. Ze droegen in de loop van de tijd verschillende namen: 'ten Neul', 'ten Oel' en 'den Neul'. Eén van de percelen werd in een akte van eigendomsoverdracht in 1550 'De Hooge Noel' genoemd omdat het hoger lag dan de andere percelen.

zie documentaire

Dommelpark

Het Dommelpark maakt deel uit van het masterplan Dotterbloem, dat is opgesteld en inmiddels voor het grootste gedeelte uitgevoerd, voor de ecologische en recreatieve ontwikkeling van het Dommeldal in Sint-Oedenrode.
In dit park komen alle aspecten van de Dommel samen in hun onderlinge wisselwerking.

lees meer >>

Fenna

Op de hoek van Klaverpad en Hazenpad langs de Dommel staat Fenna van de Nederlandse beeldhouwer Paul de Swaaf ( 1934 - 3 oktober 2008). De Swaaf woonde en werkte in Nijmegen. Hij heeft veel beelden van kinderen gemaakt.

lees meer >>


Hoeve Arbeidslust of Kienehoef

Kienehoef is genoemd naar Jacob Kien, plaatsvervangend kwartierschout van Peelland in de 18e eeuw. In die functie heeft hij veel gronden in en buiten Sint-Oedenrode aangekocht. Hoeve Arbeidslust liet hij aanleggen als ontginningsboerderij voor de Schijndels Heide tussen Sint-Oedenrode en Schijndel.

lees meer >>


Kartuizer koorbank in Olland

Op de hoek van de Boxtelseweg en de Pastoor Smitsstraat staat het kunstwerk Kartuizer koorbank ter herinnering aan de kartuizermonniken die in de 15e eeuw in Olland een klooster gehad hebben.

lees meer >>


Boelaars-Hoeve

De Boelaars-Hoeve aan de Slophoosweg is een historische langgevelboerderij. Al in de 15e eeuw heeft hier een hoeve gestaan met de naam Boelaertshoeve.
Het schuurgedeelte van de boerderij heeft bij de oprichting van de parochie Olland tijdelijk als kerk gediend.

lees meer >>