Bankgeheimen in Sint-Oedenrode

De verhalen achter de toponiemenbanken in Sint-Oedenrode

Het Kruis

Het perceel achter de bank draagt de naam “Het Kruis”. Voor de invoering van het Kadaster in 1832 hadden vrijwel alle percelen een afzonderlijke naam. Sindsdien werden de gronden in secties ingedeeld en kregen een kadastraal nummer.
Veel toponiemen in dit gebied hebben een religieuze oorsprong. Namen als “Heilig Kruis”, “Heilige Eijk” en “Cruisacker” zijn hiervan voorbeelden. Hier heeft in vroeger eeuwen vermoedelijk een kruisbeeld gestaan
Het perceel “Het Kruis” maakte deel uit van de herdgang Eerde en Everse. Een he(e)rdgang is een term die in Midden- en Oost-Brabant wordt gebruikt om een buurtschap aan te duiden. In deze herdgang komen fraaie toponiemen voor als: Stokvis, Kromstuk, Klein Verwe, Valbeemd, Keerwisch, Paardsdries, Deurses, Josephveld en Wagenloop.

zie documentaire

Onderweg van Het Kruis naar De HaagLange ereprijs

De lange ereprijs (Veronica longifolia) is in Nederland een zeldzame plant die plaatselijk op vochtige gronden in het beekdal van de Dommel echter algemeen voorkomt. De lange ereprijs bloeit in juli en augustus, meestal hemelsblauw, maar soms wit.

lees meer >>


Bloemrijke akkers

De velden langs het Everse Akkerpad zijn in de zomer rood gekleurd door duizenden klaprozen. Deze planten gedijen goed op droge zanderige gronden. Ook veel andere akkeronkruiden tref je hier volop aan. Deze akkers zijn van groot belang voor insecten en vogels.

lees meer >>


Dommelbeemden en Moerkuilen

Aan een bocht van het Dommeldal liggen de Dommelbeemden en Moerkuilen, een beschermd gebied van ruim 100 ha groot. De Dommelbeemden bestaan uit soortenrijke schrale hooilanden en de Moerkuilen is een veenplas, ontstaan door het afgraven van turf.

lees meer >>


Archeologische vondsten

Het Everse Akkerpad loopt over een oud akkerbouwcomplex. Hier zijn archeologische vondsten gedaan die wijzen op bewoning in de Midden Steentijd, rond 6100 jaar v. Chr.

lees meer >>


Martinuskapel

Deze kapel ter ere van de Heilige Martinus van Tours is een project van carnavalsvereniging de Deurdouwers. Op 15 november 2003 is de kapel ingezegend door de Bisschop van het Bisdom ’s-Hertogenosch, Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans.

lees meer >>